Επικοινωνήστε μαζί μας

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Jelly Belly Candy Company
  • One Jelly Belly Lane
  • Fairfield, CA 94533

Τηλέφωνο:
(Δευτέρα- Παρασκευή, ώρες 9 ΑΜ- 5PM)
Toll-free: 1-800-JB-BEANS (1-800-522-3267 - US & Canada only) or 707-399-2390 (όλες οι χώρες)

Ελλάδα Διανομέας
Athanassiou SA
Attn: Mr. Ioannis Spanos
63, Loutrou Street
Acharne, 13671
Athens, Greece
TEL: +30 211 1047811
FAX: +30 2102445282
EMAIL: spanos_i@athanassiou.gr
WEBSITE: www.athanassiou.gr

Στείλτε μας ένα μήνυμα

*

*

Please enter this code (so we know you are not a computer) >>

This information will be reviewed by our international sales team and/or a Jelly Belly distributor near you to respond to your inquiry.